May Isang Guro

Noong unang panahon ay may isang guro. Kahit baguhan pa lamang ito sa larangan ng pagtuturo, kilala ito bilang isa sa pinakamahigpit ngunit pinakamalapit din sa mga estudyante ng kaniyang departamentong pinagsisilbihan. Baguhan man, sa tulong ng kanyang mga kasamahan, madali nitong natutunan ang kalakaran sa akademya. 

Continue reading

Advertisements